Terapirum1I en kærlig og nærværende samtale tager vi fat på det, du ønsker at arbejde med. Jeg støtter dig på din vej nænsomt og respektfuldt og sammen finder vi ind til dine kernekvaliteter og genskaber din livsglæde og livskraft.

En session hos mig kan udover tegneterapi indeholde figurer/opstilling, kropsarbejde, musik, bevægelse og traumearbejde.

Jeg arbejder terapeutisk med det din krop allerede viser. Det kan fx være et sygdomsbillede eller de konkrete fysiske fornemmelser, du oplever i din krop mens vi taler. Vi følger kærligt og imødekommende den vej din krops historie viser. Du kan sidde eller ligge og vi kan gå direkte ind i kroppen ved hjælp af guidning eller kropslig berøring. Således kan du opleve, at der bliver åbnet for gamle og nutidige problematikker, følelsesmæssige reaktioner og traumer, som kan bevidstgøres og bearbejdes.

Psykoterapi handler om, at bevidstgøre, hvordan hændelser og erindringer fra fortiden afspejler sig i din nuværende opfattelse af dig selv, dine relationer og den måde du er i verden på. Det hjælper dig med at få øje på og genetablere kontakten til sider af dig selv, som du hidtil har taget afstand fra.

Jeg inddrager tegneterapi og andre kreative processer, da det giver mulighed for, at komme udenom den analyserende hjerne, så du mere klart og præcist kan udtrykke dit indre liv og derigennem fortælle om tilstande, følelser og handlemønstre, din bevidsthed er blind for. De kreative processer hjælper til at du bliver mere fri, spontan og intuitiv i dit udtryk og det bliver en genvej til at udtrykke følelser og behov.

Når du vælger terapi hos mig, vælger du at investere i dig selv og derved tager du et afgørende skridt mod dybere indsigt i dig selv.